09-12-2022

ÚPLNE NOVÝ LEXUS RX PRINÁŠA PÄŤHVIEZDIČKOVÚ BEZPEČNOSŤ

  • Najnovšia generácia bezpečnostného systému Lexus Safety System + je súčasťou štandardnej výbavy a poskytuje pôsobivú ponuku bezpečnostných a asistenčných funkcií
  • Úplne nový model RX získal najvyššie päťhviezdičkové hodnotenie v skúškach bezpečnosti nezávislej organizácie Euro NCAP
  • Robustná konštrukcia a prvky pasívnej bezpečnosti poskytujú vynikajúcu ochranu v prípade nárazu
  • Technológie určené na zníženie záťaže pri riadení vozidla a zmiernenie únavy vodiča
  • Nový systém sledovania vodiča nepretržite kontroluje bdelosť vodiča a v prípade, že nereaguje na upozornenia, dokáže vozidlo bezpečne zastaviť

Nový Lexus RX dbá o vašu bezpečnosť zakaždým, keď si sadnete za volant. Neustále kontroluje premávku okolo vás a cestu pred vami a dáva pozor na potenciálne riziká nehody. Keď zistí nebezpečenstvo, upozorní vás a v prípade potreby upraví rýchlosť, riadenie a brzdenie, aby vám pomohol vyhnúť sa nehode, resp. aspoň zmiernil následky, ak k nárazu predsa len dôjde.

Rozsah a možnosti jeho bezpečnostných a asistenčných funkcií sú väčšie než doposiaľ vďaka najnovšej generácii bezpečnostného balíka Lexus Safety System +, ktorý je súčasťou štandardnej výbavy každého modelu RX.

Vďaka kvalite týchto technologických vymožeností získal nový Lexus RX päťhviezdičkové hodnotenie v prísnom programe testovania a hodnotenia bezpečnosti nezávislej organizácie Euro NCAP. Tie v spojení so základnou pevnosťou konštrukcie vozidla dokážu chrániť vodiča, cestujúcich i chodcov v prípade nehody. Výsledky testov ukázali celkovú ochranu dospelých cestujúcich na úrovni 90 %, ochranu detí na úrovni 87 %, ochranu zraniteľných účastníkov cestnej premávky 89 % a výkonnosť bezpečnostných asistenčných prvkov na úrovni 91 %.

Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) teraz využíva kombináciu radaru a kamery, vďaka ktorým má väčší rozsah detekcie a rozpoznáva viac druhov nebezpečenstva. Napríklad keď na križovatke odbočujete doľava alebo doprava, dokáže zistiť riziko čelnej zrážky s protiidúcim vozidlom a chodcami prechádzajúcimi cez cestu. Reakčný čas sa skrátil a zaviedol sa asistent núdzového riadenia (ESA) s aktívnou podporou, ktorý poskytuje okamžitú asistenciu pri riadení a brzdení, aby pomohol udržať vozidlo stabilné a v príslušnom jazdnom pruhu v prípade, že náhle stočíte volant v snahe vyhnúť sa prekážke.

Systém PCS dokáže rozpoznať náhle, neúmyselné použitie plynového pedála pri jazde nízkou rýchlosťou a potlačiť potenciálne nebezpečné zrýchlenie. Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSM) a systém upozornenia na premávku za vozidlom (RCTA) s funkciou automatického brzdenia pomáhajú pri bezpečnom predbiehaní a manévrovaní, zatiaľ čo systém upozornenia na premávku pred vozidlom (FCTA), ktorý je v ponuke v rámci voliteľného rozšíreného bezpečnostného balíka, upozorní na približujúce sa vozidlá zo strán na križovatkách so zlou viditeľnosťou. Systém monitorovania mŕtveho uhla sa podieľa aj na funkcii asistenta bezpečného opustenia vozidla (SEA) pre systém otvárania dverí vozidla e-Latch, ktorý zabraňuje neúmyselnému otvoreniu dverí do dráhy vozidiel prichádzajúcich zozadu.

Je prirodzené, že na dlhých cestách sa vodič unaví, čo má vplyv na jeho pozornosť a reakčné schopnosti. Spoločnosť Lexus rieši tento problém funkciami, ktoré znižujú záťaž vodiča pri riadení vozidla a zároveň sledujú jeho bdelosť. Systém sledovania vodiča využíva kameru umiestnenú nad volantom, ktorá nepretržite kontroluje stav vodiča a dokáže rozpoznať, keď stratí koncentráciu v dôsledku únavy alebo nevoľnosti. Systém sledovania vodiča je ako prvý na svete prepojený so systémami aktívnej bezpečnosti vozidla: ak vodič nereaguje na upozornenia, systém potlačí zrýchlenie a riadeným spôsobom zastaví vozidlo, pričom aktivuje výstražné svetlá.

Proaktívny asistent jazdy (PDA) vstupuje do hry pri jazde v meste nižšou rýchlosťou. Využíva prednú kameru vozidla na rozpoznanie nebezpečenstiev, ako sú napríklad chodci, ktorí sa chystajú prejsť cez cestu alebo kráčajú popri okraji cesty, odstavené vozidlá alebo cyklisti. Pri dlhej jazde po diaľnici dynamický radarový tempomat (DRCC) udržiava bezpečnú nastavenú vzdialenosť od vozidla vpredu a v prípade potreby vozidlo RX spomalí až do úplného zastavenia. V najnovšej verzii dokáže reagovať na hlasové príkazy a automaticky upraví rýchlosť vozidla, keď sa približujete k zákrute, aby zaistil jej plynulý a stabilný prejazd. Tento systém tiež dokáže upraviť rýchlosť tak, aby zabránil „podbiehaniu“, teda predbiehaniu vozidla po nesprávnej strane na viacprúdovej ceste. Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LKA) spolu so systémom výstrahy pri zmene jazdného pruhu (LDA) udržiavajú vozidlo správne vycentrované v jeho príslušnom jazdnom pruhu, kým asistent rozpoznávania dopravných značiek (RSA) opakovane zobrazuje výstražné a príkazové značky na hlavnej trase na multifunkčnom informačnom displeji vodiča s prepojením na tempomat DRCC v záujme jednoduchšieho nastavenia v prípade zmeny rýchlostného obmedzenia. Bezpečnejšiu jazdu v noci zaisťuje aj automatické nastavovanie svetlometov medzi stretávacími a diaľkovými svetlami – v závislosti od špecifikácie modelu sú v ponuke adaptívne diaľkové svetlá (AHS) alebo automatické diaľkové svetlá (AHB).

Hoci uvedené funkcie spolu s funkciami automatického parkovania predstavujú komplexný balík, nie je to všetko: aktualizácie softvéru prostredníctvom bezdrôtového prenosu umožňujú plynulú aktualizáciu a rozširovanie systémov bez toho, aby ste museli ísť s vozidlom do servisu.

 

 

Fotografie

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie