ENCYKLOPÉDIA

Zavesenie kolies a riadiaci systém

AVS (Adaptive Variable Suspension) –adaptívne zavesenie kolies, ktoré aktívne reguluje výšku vozidla. Dynamicky riadi tvrdosť tlmičov každého kolesa a predchádza napr. nakláňaniu karosérie v zákrutách alebo preklápaniu vozidla dopredu pri brzdení.

DRS (Dynamic Rear Steering) – dynamické riadenie kolies zadnej nápravy, ktoré pri vysokých rýchlostiach zvyšuje stabilitu vozidla vďaka ľahkému natočeniu zadných kolies do tej istej strany, na ktorú sú natočené predné kolesá a pri malých rýchlostiach vďaka ich natočeniu do protismeru, čo znižuje polomer otáčania.

LDH (Lexus Dynamic Handling) – komplexný systém riadenia všetkých štyroch kolies na podporu manévrovania a stability. Koordinuje činnosť systémov AVS, DRS, VGRS i VDIM.

VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) – integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla umožňuje koordináciu spolupráce ovládania bŕzd, kontroly stabilizácie karosérie a posilňovača volantu, čím predchádza strate kontroly nad vozidlom.

VGRS (Variable Gear Ratio Steering) – riadenie s premenlivým prevodovým pomerom, ktoré uľahčuje manévrovanie pri nižších rýchlostiach a zvyšuje presnosť riadenia pri vyšších rýchlostiach.

YRFC (Yaw Rate Feedback Control) – systém podporujúci stabilitu vozidiel s pohonom všetkých kolies E-Four v zákrutách, ktorý analyzuje polohu volantu a rýchlosť jednotlivých kolies, identifikuje nedotáčavosť alebo pretáčavosť vozidla a podľa potreby prenáša krútiaci moment na obe nápravy, a tak stabilizuje smer jazdy.

Bezpečnosť

Lexus Safety System + – integrovaný systém aktívnej bezpečnosti, ktorý využíva prednú kameru vozidla a radar na rozpoznávanie prekážok, vozidiel a chodcov pred automobilom, pomáha predchádzať nehodám alebo zmierňovať následky kolízií.

Bezpečnostný systém Lexus Safety System + zahŕňa:

PCS (Pre Collision System) – po rozpoznaní vozidiel, prekážok alebo chodcov pred automobilom upozorňuje vodiča zvukovým a optickým signálom a v prípade potreby zvýši brzdnú silu, alebo pri absencii reakcie vodiča aktivuje núdzové brzdenie.

LDA (Lane Departure Alert) – upozorňuje vodiča na neúmyselné opustenie jazdného pruhu pomocou vibrácií volantu, zvukových a optických výstražných signálov.

LKA (Lane Keeping Assist) – spolupracuje s elektrickým posilňovačom riadenia a samočinne pomáha udržať smer jazdy vo vyznačenom jazdnom pruhu.

AHB (Automatic High Beam) – funkcia automatických diaľkových svetiel, ktorá rozpozná svetlá vozidiel nachádzajúcich sa pred automobilom a podľa potreby prepína stretávacie alebo diaľkové svetlá, a tým zabezpečuje v noci lepšiu viditeľnosť bez oslňovania iných vodičov.

AHS (Adaptive High-beam System) – systém adaptívnych diaľkových svetiel, ktorý identifikuje vozidlá nachádzajúce sa pred automobilom a automaticky upraví svetelný kužeľ reflektorov.

DRCC (Dynamic Radar Cruise Control) – aktívny tempomat, ktorý pomocou radaru a kamier meria rýchlosť vpredu jazdiacich vozidiel aj vzdialenosť od nich a automaticky prispôsobuje rýchlosť vozidla, čím umožňuje zachovávanie bezpečnej vzdialenosti.

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie