21-05-2021

LEXUS PREDAL CELOSVETOVO DVA MILIÓNY ELEKTRIFIKOVANÝCH VOZIDIEL

Lexus na konci apríla tohto roku prekonal míľnik 2 miliónov celosvetovo predaných vozidiel s elektrifikovaným pohonom. V 90 krajinách a regiónoch celého sveta predáva deväť modelov elektrifikovaných vozidiel vrátane hybridných a čisto elektrických.

Celosvetovo elektrifikované vozidlá Lexus v roku 2020 predstavovali 33 % predaja tejto značky. V západnej a strednej Európe tento podiel činil dokonca 96 %. Na Slovensku tvorí podiel predaných hybridných vozidiel 98 %. Na prelome roku navyše na slovenský trh dorazí aj prvý batériový elektromobil Lexus UX 300e.

Priekopník elektrifikácie na poli prémiových vozidiel

Už od uvedenia modelu RX 400h v roku 2005 je Lexus priekupníkom elektrifikácie na trhu s luxusnými vozidlami. Modely tejto značky aj naďalej vynikajú vyváženým pomerom medzi špičkovými jazdnými schopnosťami a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Lexus postupne rozširuje svoju modelovú ponuku elektrifikovaných vozidiel s cieľom poskytovať čo najširšie možnosti výberu v súlade s potrebami zákazníkov a spoločnosti všeobecne.

Doterajšia úspora emisií CO2 predstavovala úhrnne asi 19 miliónov ton, a to od roku 2005 do konca apríla 2021. Lexus sa bude usilovať o postupný rozvoj elektrifikovaných vozidiel a ďalšie znižovanie emisií CO2 v súlade so svojím firemným poslaním uhlíkovej neutrality a cieľom trvale udržateľného rozvoja.

Do roku 2025 plánuje Lexus predstaviť 20 nových alebo zdokonalených modelov vrátane viac než 10 elektrifikovaných typov (čisto elektrické vozidlá, plug-in hybridné vozidlá a hybridy s autonómnym dobíjaním). V tom istom roku by značka zároveň mala splniť cieľ ponúkať elektrifikovaný variant pre každý z modelov Lexus. Lexus tiež očakáva, že do roku 2025 budú elektrifikované modely predstavovať vyše 50 % celosvetového predaja značky.

Okrem toho chce Lexus do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu naprieč celým životným cyklom vozidla so zahrnutím materiálov, dielov, výroby, prepravy, vlastného používania a likvidácie/recyklácie vozidiel.

V záujme ešte rýchlejšieho rozvoja elektrifikovaných vozidiel plánuje Lexus uviesť v roku 2021 svoj prvý plug-in hybrid, respektíve v roku 2022 úplne nový vyhradený čisto elektrický model.

Budúce elektrifikované modely Lexus budú používať technológiu pohonu DIRECT4 a systém riadenia bez mechanickej väzby (steer-by-wire). Technológia rozdeľovania hnacieho momentu DIRECT4 pre vozidlá s pohonom všetkých kolies spája mimoriadne presnú reguláciu hnacej sily s agilným systémom riadenia bez mechanickej väzby v prospech omnoho citlivejších reakcií vozidla, čo sa odráža vo vysokej úrovni dynamických schopností a pôžitku z jazdy pre všetkých päť ľudských zmyslov.

Lexus bude aj naďalej podporovať všetky možné kroky na ceste k udržateľnej spoločnosti a súčasne poskytovať radosť spojenú s automobilmi. Zároveň sa bude snažiť vyvíjať vozidlá v súlade s rôznorodými potrebami zákazníkov na celom svete.

Celkový predaj elektrifikovaných vozidiel od roku 2005 do konca apríla 2021

Celosvetovo: 2,02 mil. vozidiel,
Európa: 540 tis. vozidiel,
USA: 499 tis. vozidiel,
Čína: 387 tis. vozidiel,
Japonsko: 400 tis. vozidiel,
Ostatné 194 tis. vozidiel.

Podľa modelu:
RX – 518 tis. vozidiel,
ES – 384 tis. vozidiel,
CT – 372 tis. vozidiel,
NX – 285 tis. vozidiel,
UX/UXEV – 137 tis. vozidiel,
IS/LS/RC/LC a ostatné – 324 tis. vozidiel.

 

Fotografie

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie