28-04-2021

LEXUS DESIGN AWARD 2021 VYHRAL DESTILAČNÝ PRÍSTROJ NA SLNEČNÚ ENERGIU

Hlavnú cenu súťaže Lexus Design Award 2021 získal projekt Mobilný destilačný prístroj na slnečnú energiu, ktorý využíva slnečné svetlo na prípravu čistej pitnej vody zo znečistenej alebo morskej vody. Technicky pomerne nenáročné riešenie, v ktorom sa snúbi lokálna výroba zdrojov s komunitnou architektúrou, slúži aj ako spoločné miesto na stretávanie ľudí. Jeho autorom je Novozélanďan Henry Glogau, čerstvý absolvent Kráľovskej dánskej akadémie v Kodani.

Vybraný bol zo šestice finalistov, ktorá vzišla z celkovo 2 079 prihlášok zo 66 krajín celého sveta podaných do aktuálneho ročníka súťaže.

Mobilný destilačný prístroj na slnečnú energiu najlepšie stvárňuje dizajn smerujúci k lepšej budúcnosti na základe troch kľúčových princípov značky Lexus – predvídať, inovovať a zaujať.

„Návrh bol v priebehu času stále vycibrenejší, funkčnejší a otvorenejší verejnosti. Pre všetkých účastníkov bola dôležitá schopnosť vyrobiť funkčný prototyp, ale v prípade víťaza možno poukázať na rozmanité možnosti systému, ktorý postupne prekonal hranice jednoduchého produktu alebo spotrebiča a stal sa mobilnou infraštruktúrou s možnosťou rozširovania,“ hovorí porotca Greg Lynn.

Viac o tohtoročných finalistoch Lexus Design Award 2021.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach LexusDesignAward.com

O SÚŤAŽI LEXUS DESIGN AWARD

Medzinárodná súťaž Lexus Design Award, usporadúvaná od roku 2013, podporuje nádejných tvorcov z celého sveta. Cieľom súťaže je dosiahnuť prínosy pre spoločnosť cestou podpory návrhárov a tvorcov, ktorých diela majú potenciál utvárať lepšiu budúcnosť. Šestica finalistov získa vzácnu príležitosť premeniť svoje návrhy na prototypy pod odborným vedením popredných návrhárov. Vďaka súťaži Lexus Design Award získavajú účastníci priestor v globálnych médiách s výhodou ďalšieho posunu v profesijnej kariére.

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie